Instruktioner för alkolås Dräger Interlock 7000

Börja med att se denna film.
Den ger dig instruktioner hur enkelt det är att använda Dräger Interlock 7000 för villkorat körkort.

Tack för ditt val av alkolås!

Denna instruktion är avsedd för dig som valt att använda Drägers alkolås med ditt villkorade körkort. Alkolåset har speciella inställningar som är avsedda för denna verksamhet. Dessa speciella inställningar gör att du som användare måste tänka till lite mer än en vanlig alkolåsanvändare vid brukande av alkolåset. Ta dig därför tid och läs igenom denna instruktion noga.

Så här utför man ett utandningsprov

Se först till att det sitter ett munstycke ordentligt nedskjutet i alkolåset (det går inte att utföra ett utandningsprov utan) Aktivera alkolåset genom att slå på tändningen. Vänta till alkolåset skriver ut texten ”Klart för test. Blås”.

Andas lugnt och ta därefter ett djupt andetag och blås ut i munstycket så länge en svag signal ljuder. Du behöver inte blåsa hårt, men gärna ganska bestämt. När signalen tystnar och alkolåset klickar till 3 gånger ska du vända luftströmmen och suga i munstycket. Du kan också titta på texten ”Sug” i displayen via backspegeln. Det är viktigt att du vänder luftströmmen tydligt och bestämt utan att gå ner i flöde först eller ta munnen från munstycket. Håll suget ett kort ögonblick (cirka 2 sekunder) till du hör ett kort pip från handenheten. Utandningsprovet är nu klart och analyseras.

Om alkolåset ger texten ”Test godkänt” kan fordonet startas inom 5 minuter. Startas inte fordonet inom denna tidsperiod måste ett nytt utandningsprov genomföras.

Om alkolåset ger texten ”Test ej godkänt” har alkolåset detekterat alkohol och fordonet kan ej startas.

För fler detaljer om alkolåsets dialog hänvisar vi till bruksanvisningen.

Återblåsning under färd

Alkolåset har sådana inställningar att du kommer att få utföra utandningsprov under färd. Dessa ska företrädelsevis utföras med fordonet stillastående utanför trafiken, men känner du dig säker så kan det utföras under färd.

Alkolåset kommer att pipa till och displaytexten ”Ny test nödvändig. Blås” är synlig. Du har därefter sex (6) minuter på dig att stanna bilen och utföra utandningsprovet. Om du inte kan utföra ett prov just nu, tryck på OK-knappen för att skjuta upp provet två (2) minuter. Du kommer att få frågan ytterligare en (1) gång, därefter blir det en överträdelse.

Utförs inte återblåsningen kommer alkolåset att larma. Det enda sättet att återställa larmet är att stanna fordonet och stänga av motorn. Vägran att utföra återblåsning under färd är en överträdelse och kommer att uppmärksammas av din handläggare.

Att äta eller dricka före ett utandningsprov

Mycket av det vi äter och dricker kan innehålla små mängder av alkohol. Denna alkohol är inte av sådan koncentration eller mängd att den kommer att ge en alkoholkoncentration i blodomloppet, men däremot kan resten i munhålan ge utslag i alkolåset. Därför ska du inte dricka eller äta någonting minst 10 minuter före ett utandningsprov (kranvatten undantaget)!

Detta innebär också att du inte kan äta godis eller annat under färd, då återblåsning kommer utan föregående varning.

Alkohol i utandningsprovet är en överträdelse och kommer att uppmärksammas av din handläggare.

Spolarvätska, alkohol, rengöringsmedel, desinfektionsmedel och liknande

Du ska inte förvara behållare med spolarvätska, handrengöringsmedel eller andra typer av rengöringsmedel i fordonet - inte ens i bagageutrymmet. Det mesta innehåller alkohol som utspilld eller avdunstad ger mycket stora koncentrationer i kupéluften.

Du ska inte rengöra vindrutan med fordonets spolaranläggning före utandningsprov och innan fordonet kommit i rörelse. Du ska heller inte använda rengöringsmedel, till exempel fönsterputs eller rengöringsmedel för instrumentpanel, i fordonet före ett utandningsprov. Handdesinfektionsmedel ska appliceras utanför fordonet minst 10 minuter före ett utandningsprov.

Alkohol i omgivningsluften kommer att detekteras av alkolåset som en onykter förare, vilket resulterar i en överträdelse som kommer att uppmärksammas av din handläggare.

Service

Var 6:e månad ska alkolåset in för schemalagd service. En god idé är att redan i förväg boka in servicen. Om du väljer att inte boka i förväg kommer alkolåset att ge en varning om den förestående servicen. Vänta inte, utan boka tid omgående med din serviceverkstad. Alkolåset kan också ge förkortad service baserat på överträdelser enligt Transportstyrelsens regler, se Villkorat körkort

Underlåtelse att utföra service är en överträdelse och kommer att uppmärksammas av din handläggare. En överträdelse i någon form kommer att förkorta servicetiden och du måste även då ta omgående kontakt med din serviceverkstad för att utreda orsaken.

Fordon som används mycket kommer behöva uppsöka service med tätare intervall, exempelvis Taxi. Alkolåset kommer meddela när det är dags.

OBSERVERA! Utförs inte servicen kommer alkolåset att upphöra att fungera helt.

Fordonets batteri

Eftersom det är en överträdelse att koppla ur batteriet på ditt fordon får du inte göra detta. Det är ingen förkortad service om batteriet någon enstaka gång blir urladdat av misstag, men däremot om det inträffar flera gånger (max 3).

Vid urladdat batteri får du inte utföra en rullstart på fordonet utan att först avlägga ett godkänt utandningsprov. Att rullstarta ditt fordon utan ett godkänt utandningsprov är en överträdelse. Överträdelse enligt ovan kommer att uppmärksammas av din handläggare.

Allmänt

Du är personligt ansvarig för att familjemedlemmar, arbetskollegor eller andra som eventuellt lånar fordonet sköter sig och uppfyller de krav som ställs på dig. Eventuella överträdelser kommer att riskera ditt deltagande i verksamheten, så det åligger dig att utbilda och informera.

Trevlig resa!