Vanliga frågor

Kan jag besöka valfri verkstad som arbetar med Dräger för installation?

Nej!
Du måste besöka en av de auktoriserade verkstäderna för villkorat körkort. Om du inte använder dig av en auktoriserad verkstad riskerar du att Transportstyrelsen återkallar ditt villkorade körkort.

Jag har ett Interlock XT installerat för villkorat, vad gör jag nu när det inte är med?

Ingenting, ditt lås kommer fungera som vanligt tills din villkorade period är över. Efter avslutad programtid kan du ha kvar låset i förebyggande syfte.

Kan jag fortfarande installera Interlock XT?

Nej. Sista installationsdatum för Interlock XT var 2016-02-28.

Vad gör jag om fordonet inte startar?

Kontakta i första hand din lokala serviceverkstad. De kan vanligtvis hjälpa dig med de flesta tekniska eller användarrelaterade frågor.

Du kan endast vända dig till en auktoriserad villkorad verkstad för Dräger. Det finns nämligen också verkstäder som servar Dräger, men inte villkorat.

Dräger Assistans gäller INTE villkorade körkort.

Är det någon smittorisk när förare byts?

I Dräger Alkolås byts hela blåskanalen ut när munstycket byts. Det finns alltså inga ytor där bakterier kan finnas kvar till nästa test. Detta är också en hygienisk aspekt, då inte saliv och annat kan samlas i instrumentet.

Munstycket är tillverkat av nytt plastgranulat som är godkänt enligt medicinsk kvalitet.

Går det att fuska?

Dräger alkolås är utrustat med ett flersensorsystem som evalueras för att detektera att det är en människa som blåser. Detta gör det mycket svårmanipulerat och alla vanliga metoder som tryckluft, ballonger, pumpar och filter detekteras.

Försök till manipulation sparas i loggen och rapporteras till Transportstyrelsen.

Kan någon annan blåsa i låset?

Du är personligt ansvarig för alla blås som görs i alkolåset.

Måste jag blåsa i alkolåset vid varje start, även vid korta stopp?

Alkolåset är utrustat med så kallad fristartstid. Det innebär att man kan göra korta stopp utan att behöva blåsa igen. Detta är en säkerhetsfunktion så att du alltid kan starta motorn vid ofrivilliga stopp. Enligt Transportstyrelsens regelverk är denna 5 minuter och kan inte ändras.

Kan alkolåset reagera på annat än alkohol?

Alkolåset är specifikt för alkohol och reagerar inte på andra störande ämnen.
Alkohol i små koncentrationer finns däremot i en mängd olika matvaror, handsprit, spolarvätska, med mera. För att vara säker på att detta inte ska påverka, undvik att äta cirka 10 minuter före ett test samt vädra kupén om stark alkohollukt känns från spolarvätska eller liknande. Du har 6 minuter på dig för ett återtest och hinner vädra innan utandningsprov krävs.

För att undvika problem med läckande behållare mm. så förvara aldrig alkoholhaltiga vätskor inne i kupén, helst inte alls i fordonet.

Har du ett Interlock 7000 kommer det att registrera omgivande alkohol som "munalkohol" för att Transportstyrelsen inte ska registrera det som forsök till körning med alkohol i blodet. Följ ändock rekomendationerna ovan för att minimera risken för problem.

Kan ovana förare använda ett fordon med alkolås?

En grafisk display ger alla meddelanden som behövs för att kunna hantera alkolåset och starta fordonet, även utan tidigare erfarenhet.

Displayen ger dessutom viktig information om återstående fristartstid, återstående tid till service och annan administrativ information. Du är dessutom skyldig att medverka och få instruktioner vid installationen.

Varför måste jag vänta på att blåsa när det är kallt ute?

Alkolåset måste värmas upp för att det inte ska ske kondensation i utandningsluften samt att den kemiska reaktionen i sensorn ska ske och ge ett korrekt mätvärde.

Dräger Alkolås är i dag det snabbaste låset på marknaden när det gäller uppvärmningstider. I rumstemperatur tar det 10 sekunder, vid några minusgrader cirka 1 minut.

Du kan också installlera en funktion som gör att alkolåset startar när du låser upp bilen med fjärrnyckel. Kontakta din lokala verkstad för att utföra detta.

Kan motorn stanna under färd om alkolåset går sönder?

Nej, det är konstruerat och monterat på ett sådant sätt att det enbart kan påverka starten av fordonet.

Vad händer om jag får problem när jag reser inom Sverige?

Du kan besöka vilken auktoriserad villkorad verkstad du vill inom Sverige för service och hjälp, se auktoriserad villkorad verkstad

Vad händer om jag får problem utanför Sverige?

Enligt Transportstyrelsens regler för villkorat körkort får du inte köra fordonet utanför Sverige.